Om Proffrør

Om Proffrør

Proffrør er bransjens omfattende, faglige samarbeid blant service- rørleggere over hele landet. Alle rørleggerbedrifter i Proffrør har relevante sertifikater og godkjennelser.

Proffrør-konseptet ble etablert for å tydeliggjøre faglig kvalitet og kunnskap. I dagens marked er det avgjørende for kvalitet og levetid å samarbeide med den som har rett kompetanse og som sørger for at alle endringer og installasjoner blir skikkelig dokumentert. Deltagerne i Proffrør er dyktige fagfolk som forstår hva du vil og forklarer tydelig hvordan oppdraget blir løst.
 
En Soulpolice og Avento produksjon PROFFRØR AS E-post: post@proffror.no